Mindfulness - Handledning - Samtal - Projektledning - Energibehandlling

Jag önskar inspirera människor att frigöra sina resurser till ett ökat välbefinnande, både privat och i arbetslivet.

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med att på olika sätt stödja och stärka människor att hitta sin väg, både privat och i yrkeslivet. Att se människor växa och utvecklas är drivkraften i mitt företag.

Projekt socialsekreterare

December 2015 fick jag uppdrag som projektledare av Individ- och familjeomsorgen i Oskarshamn. Projektet ska belysa hur man som arbetsgivare kan rekrytera och behålla socialsekreterare inom barn- och familj. Detta är ett nationellt problem i Sverige. Projektet har mynnat ut i reflektionsgrupper indelade efter hur många år man har varit yrkesverksam. En grupp med socialsekreterare som arbetat 0-2 år har träffats vid tre tillfällen och utvärderingen ger mycket goda resultat.
Läs mer under menyn "Projekt"

Välkommen att kontakta mig: Lena Gustafsson
* Socionom
* Fil.mag i socialt
   arbete
* Projektledare
* Handledare
* Mindfulness-
   instruktör
* Energibehandlare