Mindfulness
 


Minfulness i vardagen är ett sätt att förhålla sig till livet. Vi kan inte påverka allt som sker i vår omgivning men vi kan välja hur vi förhåller oss till det som sker. Genom att titta på oss själva och hur vi tänker och agerar kan vi träna oss på att göra mer medvetna val, vilket kan motverka oro och stress.  Mindfulness är för dig som önskar ett ökat välbefinnande, minska stressen i ditt liv och leva mer närvarande. Närvaro är något som vi alla har i oss, men inte alltid när vi behöver. Genom olika metoder kan vi hitta egna vägar att uppnå emotionell balans, lugn och mer livsglädje. Mindfulnessbaserad stressreduktion har även visat sig vara ett effektivt förhållningssätt för lindring av smärta, sömnproblem, huvudvärk, högt blodtryck, oro och nedstämdhet.
                                                                       Jag erbjuder mindfulnnesskurser för grupper och även enskilda konsultationer om önskemål finns.

                                                                      Välkommen att höra av dig för mer information eller om du vill gå en kurs alternativt enskild konsultation.