Om mig - att se människor utvecklas och växa är drivkraften i mitt företag

Jag är socionom sedan 1986 och har sedan dess arbetat mest som arbetsledare inom kommunal socialtjänst med barn och familj. Jag har även erfarenhet av att arbeta som kurator inom landstinget och socialkonsulent på Länssstyrelsen. Under de senast sju åren har jag haft förmånen att  arbeta på socionomutbildningen, Linnéuniversitetet i Kalmar. Sedan 2003 har jag i en mindre skala haft eget företag och utbildat mig som Mindfulnessinstruktör, handledare och att ge energibehandling. 2006 tog jag min magister i Socialt arbete. Hösten 2016 har jag gått ned i tjänst på universitetet och har som mål att utveckla mitt företag, Lenas andrum.
Verktygen i Mindfulness har hjälpt mig till ett förhållningssätt i livet, som har  bidragit till mindre stress och mer medveten närvaro. Jag har under åren haft ett antal Mindfulnesskurser och sett hur människor har fått en ökad livskvalité. Detta vill jag fortsätta att medverka till. Jag har  under mina yrkesverksamma år  även sett betydelsen av bra handledning för att kunna göra ett gott arbete. Nu är jag själv utbildad handledare och kan erbjuda mina tjänster på det området.
Att kropp och själv är en helhet, är något som ofta förbises i vårt stressade samhälle. Genom att kunna erbjuda energibehandling medverkar jag till att människor som är i behov av att få ihop sig själv och sin tillvaro får en möjlighet till detta genom en stunds skön avslappning och påfyllnad av energi.

Varmt välkommen att höra av Dig för mer information eller för att boka tid.